“A simogatás, a dicsérő szó, a gondoskodás, a törődés elmulasztása sokszor jobban fáj, mint egy pofon.”
Böjte Csaba

Felkavarta a közelmúltban a közvéleményt, hogy bekerült az Alaptörvénybe a rászoruló szülő tartási jogosultsága. Sokan kárhoztatták a törvényhozást és politikai eszközként használták fel az intézkedés bírálatát. Percunamit vizionáltak, az amúgy is nehéz helyzetben lévő családok további megterhelését hangoztatták. 

A felháborodást a pontatlan, szenzációhajhász tájékoztatás okozta. 
Azóta kiderült, hogy indokolatlan volt az aggodalom. A rokontartási perek száma, nemhogy növekedett, de inkább csökkent.
Mindenek előtt le kell szögezni, hogy a szülőtartás intézménye nem új keletű.

A korábbi Polgári Törvénykönyv is rendelkezett erről a rokontartás körében. Jelenleg -annak ellenére, hogy az Alaptörvény tartalmazza, hogy “A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.”- a pénzbeli tartás nem feltétlenül és nem minden esetben illeti meg a szülőt.
Alapvető feltétel, hogy a tartásra jogosult önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy támogatásra szorul.Aki elherdálta a vagyonát, nem jogosult szülőtartásra.Nem tarthat igény a tartásra továbbá az sem, aki a leszármazóval szemben korábban fennálló tartási kötelezettségét nem teljesítette. Az italozó életmódot folytató, gyermekével durván bánó szülő, vagy aki kivonta magát a tartásdíj fizetési kötelezettség alól kiesik a jogosultak köréből.Ezen túlmenően az összes többi tartásra jogosult megelőzi a szülőt. Így a kiskorú gyermek, a nagykorú gyermek, a házastárs, a volt házastárs és a volt élettárs rászorultságuk esetén elsőbbséget élveznek.

artási perekben a bíróság mindig alapos bizonyítást vesz fel a rászorultság és a tartásra érdemesség vizsgálatánál, feltárja a felek vagyoni helyzetét, figyelembe veszi a tartási sorrendet. A tartásra kötelezett teljesítőképessége alapján dönt a tartásdíj iránti igény megítélése vagy elutasítása, megítélés esetén az összegszerűség felől.

Nem kell tehát attól tartani, hogy családok, gyermekek kerülnek lehetetlen anyagi helyzetbe a nagy részére fizetett tartásdíj miatt.
Az újdonság csak annyi, hogy amennyiben az idős tartásra jogosult idősek otthonában, vagy egyéb szociális intézményben van elhelyezve, és a nyugellátása nem fedezi az ellátás díját, akkor a tartás iránti pert az intézmény is megindíthatja.

Dr. Lanczner Gabriella